Tin tức

BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG - QUÀ TẶNG LÊN ĐẾN 50 TRIỆU
BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG - QUÀ TẶNG LÊN ĐẾN 50 TRIỆU

🎁 🎁 BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG - TẬN HƯỞNG QUÀ LỚN CÙNG DAISY
𝐕𝐎̛́𝐈 𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 Đ𝐄̂́𝐍 𝟓𝟎 𝐓𝐑𝐈𝐄̣̂𝐔 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 🎁 🎁

🎀 𝑀𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃, 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑢̛̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑖𝑠𝑦 "𝐵𝑂̂́𝐶 𝑇𝐻𝐴̆𝑀 𝑇𝑅𝑈́𝑁𝐺 𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛̉𝑁𝐺" 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛
⚡ Giải nhất: 1 bộ trang sức vàng trắng PNJ
⚡ Giải nhì: 1 chiếc kính Gucci
⚡ Giải ba: 1 chiếc túi Versace

📌 Chương trình bắt đầu từ ngày 10/10 -30/10
𝑨́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒉𝒐́𝒂 đ𝒐̛𝒏 𝒕𝒖̛̀ 3 𝒕𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒃𝒐̂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒕𝒓𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣
🆘 Đến Daisy ngay - nhận nhiều ưu đãi lớn