Tin tức

𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐢𝐬𝐲 𝐆𝐮̛̉𝐢 Đ𝐞̂́𝐧 𝐍𝐮̛̉𝐚 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐍𝐮̛̃
𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐢𝐬𝐲 𝐆𝐮̛̉𝐢 Đ𝐞̂́𝐧 𝐍𝐮̛̉𝐚 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐍𝐮̛̃
𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐢𝐬𝐲 𝐆𝐮̛̉𝐢 Đ𝐞̂́𝐧 𝐍𝐮̛̉𝐚 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐍𝐮̛̃
🎊Các anh đã biết chọn quà gì cho MẸ, CHỊ EM LÀ NGƯỜI THƯƠNG của mình chưa?🥰 Hãy để những món quà của #Daisy gửi gắm tình cảm yêu thương của các anh đến những người phụ nữ ấy nhé!!!
🎊Hay là chính bản thân bạn là người xứng đáng nhận được món quà ấy, chẳng vì điều gì những vì bạn XỨNG ĐÁNG
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐃𝐚𝐢𝐬𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐒𝐚̆́𝐜 Đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧:
🎁 Combo Yêu Thương #1550k ---- #830k
🎁 Combo Sắc Đẹp #3000k ---- #830k
Chương trình diễn ra từ ngày 1/8 - 8/3
𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 2 𝒉𝒂𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒐𝒇𝒇𝒍𝒊𝒏𝒆
👉 Còn chần chờ gì nữa nè, liên hệ Daisy thôi nào mọi người !!!